Novosti 04.02.19 – 17.02.19

Fujitsu blog – Rupert Lehneron, January 8, 2019

Six Data Center Predictions for 2019

Fujitsu blog – šest predviđanja za data centre u 2019

Non-Volatile Memory Express (NVMe) je budućnost pohrane na poluvodičkim medijima

Količina poslovnih podataka stalno raste i korisnici sve više koriste tehnologije s većim brojem paralelnih tokova podataka. Novo sučelje za NVMe host kontroler i protokol za pohranu može obrađivati do 64.000 paralelnih tokova podataka – usporedite to sa SATA ili SAS protokolima, koji mogu raditi sa samo jednim tokom u bilo koje vrijeme. Fujitsu je već objavio planove za usvajanje NVMe u kombinaciji s poluvodičkim jedinicama spojenim na PCIe.

Početi će se koristiti kvantno računalstvo i Fujitsu Digital Annealer

Kvantno računalstvo (quantum computing) je do pred nekoliko godina bila ideja iz znanstvene fantastike, no brzo napreduje i bez sumnje će to biti budućnost računalstva. No nešto već ove godine? Svakako da! Fujitsuov novi pristup, Digital Annealer, rješenje zasnovano na kvantnoj tehnologiji rješava kombinatoričke probleme optimizacije, probleme koji se ne mogu riješiti pomoću konvencionalne računalne arhitekture. Radi se o problemima kao što je traženje sličnosti u molekulama novog lijeka, pri osmišljavanju novih materijala, optimizaciji rizika u portfelju dionica, povećanju produktivnosti robota, optimizaciji skladišta, optimizaciji proizvodnih pogona, optimizaciji prometa i sličim aplikacijama.

Digital annealing (digitalno “od-kaljenje, otpuštanje materijala”) će ubrzati strojno učenje (machine learning)

Strojno učenje, potrebno za umjetnu inteligenciju (AI – Artificial Intelligence), će se oslanjati na kvantni pristup. Proces počinje podukom AI-a. Ako želite da AI identificira mačku, morati ćete mu pokazati milijune slika mačaka. Taj proces uzima mnogo vremena, a ako ne radi dobro, morate krenuti od početka. Fujitsuov Digital Annealer može ubrzati ovaj proces poduke, npr. nudeći djelomično istrenirane komponente, kao što je prepoznavanje sintetiziranog govora.

Novi tip memorije će revolucionirati poslove na serverima

NVMe tehnologija ne samo da utječe na buduću flash pohranu, bitna je i za buduće servere. Fujitsu je Intelov razvojni partner, odgovoran za razvoj prototipa serverskog sistema zasnovanog na Intel Optane DC perzistentnoj memoriji. Taj prototip je zasnovan na PRIMERGY serverima i koristi ne-hlapljivu i perzistentnu memoriju (‘non-volatile memory with persistence’), čiji sadržaj se ne gubi nakon isključenja napajanja, pa uživa prednosti poluvodičke brzine i trajnog zapisa tradicionalnih (magnetskih) medija.

Kontejnerizacija će omogućiti uporabu hibridne IT tehnologije

Kontejneri su već u stalnoj uporabi, a u 2019 će se taj trend još pojačati. Kontejnerizacija je pristup gdje se aplikacija rastavlja u male, atomizirane, u kapsulu spremljene entitete, koji imaju ograničeni raspon funkcija. Nakon toga se ti kontejneri dinamički preslaguju u složene aplikacije i distribuiraju na razne platforme, čime se omogućava istovremena obrada višestrukih zadataka. Korist je u tome da se takvi mikro-servisi jednostavno razvijaju i održavaju, lakše se prilagođavaju promijenjenim zahtjevima, olakšavaju proširenja kapaciteta i općenito su ekonomičniji.

Rashladni sustavi s tekućinom

AI ili Big Data aplikacije postavljaju velike zahtjeve pred IT sisteme. Akceleratorski čipovi kao što je GPUs zahtijevaju veće količine energije za napajanje, što značajno povećava radnu temperaturu, pa je potrebno veće hlađenje. Sustavi za zračno hlađenje data centara već postaju nedovoljni. Zbog toga je Fujitsu razvio tehnologiju potapanja u tekućinu (Liquid Immersion Cooling Technology). Koristi hlađenje tekućinom što olakšava hlađenje, i troši 40% manje energije za rashladni sistem.


RALEIGH, N.C. — February 13, 2019

Red Hat Delivers Unified Integration Platform for Cloud-Native Application Development

Red Hat – unificirana integracijska platforma za razvoj cloud aplikacija

Donosi potporu za cijeli životni ciklus aplikacijskih programskih sučelja i nove mogućnosti za integraciju u hibridnim arhitekturama

Red Hat je objavio da je proširio svoj portfelj proizvoda za integraciju novim komponentama i mogućnostima za povezivanje aplikacija, podataka i uređaja u hibridnim arhitekturama. Novi dodaci uključuju Red Hat AMQ Online, Red Hat AMQ Streams, nove konektore za Red Hat Fuse Online, te potporu za cijeli životni ciklus aplikacijskih programskih sučelja (API – application programming interface).

Te tehnologije, sazdane na Red Hatovoj OpenShift Kubernetes kontejnerskoj platformi, stapaju mogućnosti za integraciju i razmjenu poruka (messaging) te alata za rad u oblacima i pokrivaju sve faze razvoja, uvođenja i upravljanja.

eđu korisnicima koji koriste ovakvu tehnologiju su zračna luka Schiphol u Amsterdamu, Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina, kanadska vlada, i Lufthansa Technik.


RALEIGH, N.C. – February 5, 2019

Red Hat Introduces the Industry’s First Kubernetes-Native Integrated Developer Environment with Red Hat CodeReady Workspaces

Red Hat – početak isporuka Kubernetes razvojnog okoliša CodeReady Workspaces

Platforma za razvoj i suradnju za Red Hat OpenShift pojednostavljuje kreiranje cloud aplikacija spremnih za brzo uvođenje

Red Hat je objavio početak isporuka svog proizvoda Red Hat CodeReady Workspaces, razvojnog okoliša za Kubernetes, koji omogućava bolju suradnju u razvojnom timu. Zasnovan na integriranom razvojnom okolišu (IDE integrated development environment) razvijenom u okviru open source Eclipse Che projekta, CodeReady Workspaces je optimiziran za Red Hat OpenShift i Red Hat Enterprise Linux. CodeReady Workspaces je projektiran da bi razvojnim timovima osigurao zajednički razvojni okoliš koji uključuje alate i pribor potreban za pisanje koda, izgradnju, testiranje, obradu i uklanjanje grešaka u kontejnerskim aplikacijama.

Vodeće tvrtke koriste kontejnere i Kubernetes, sustav za automatizaciju uvođenja, lako proširivanje i upravljanje kontejnerskim aplikacijama. Razvoj kontejnerskih aplikacija zahtijeva bitno drugačije alate i razvojne procese. Tradicionalni nisu razvijeni za rad s Kubernetesom i kontejnerima, što razvojne timove prisiljava da ručno upravljaju okolišem i tako imaju manje vremena za pisanje aplikacija.

Red Hat CodeReady Workspaces je prvi IDE na tržištu koji radi unutar Kubernetes klastera i upravlja razvijanim kodom, priborom i artifaktima unutar OpenShift kapsula i kontejnera. Dok tradicionalni alati mogu koristiti prednosti Kubernetesa tek u završnim fazama testiranja i uvođenja, CodeReady Workspaces stavlja razvojni tim u OpenShift od samog početka i rješava probleme koji obično nastaju kad pisci softvera sele svoj sustav s razvojnog na radni sustav. Da bi koristili IDE, autori ne moraju biti eksperti za Kubernetes ili OpenShift.

Timovi  koji koriste Red Hat CodeReady Workspaces mogu:

  • Integrirati svoje rješenje i njihovu preferiranu verziju kontrole (javni i privatni repozitoriji)
  • Kontrolirati dozvole i resurse u radnom prostoru
  • Bolje štititi intelektualno vlasništvo jer se izvorni kod ne čuva na prijenosnim uređajima koje je teško štititi
  • Koristiti protokole Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ili Active Directory (AD) za autentifikaciju prilikom prijave na sustav

RALEIGH, N.C. — February 7, 2019

Red Hat Extends Datacenter Infrastructure Control, Automation with Latest Version of Red Hat CloudForms

Red Hat – najnovija verzija Red Hat CloudFormsa širi kontrolu i automatizaciju infrastrukture za data centre

Red Hat CloudForms 4.7 donosi nove integracije infrastrukture i poboljšane mogućnosti za automatizaciju Red Hat Ansiblea

Red Hat je objavio početak isporuka proizvoda Red Hat Cloudforms 4.7, najnovije verzije visoko skalabilnog alata za upravljanje infrastrukturom. Red Hat CloudForms 4.7 sadrži dublju integraciju s Red Hat Ansible Automation i nove integracije infrastrukture koje optimiziraju i pojednostavljuju upravljanje informatičkim sustavima u hibridnim oblacima.

Red Hat CloudForms donosi lokacijsku komponentu Red Hatovog portfelja za upravljanje u hibridnim oblacima i s mogućnostima za automatizaciju koje sadrži Red Hat Ansible Tower. Ta dva proizvoda kombinirana zajedno pružaju jedinstveni panel za upravljanje korporacijskom informatikom i omogućavaju automatizaciju tokova poslova, standardizaciju konfiguracija sistema i stabilniji sistem.

Red Hat CloudForms 4.7 pokreće dodatnu integraciju s Red Hat Ansible Automation i omogućava korištenje Ansible mogućnosti unutar CloudFormsa. Korisnici mogu sada pokretati Red Hat Ansible Tower tokove posla direktno preko CloudForms sučelja i tako jednostavnije uvoditi složenu automatizaciju. Daljnjim stapanjem ta dva rješenja, Red Hat CloudForms 4.7 pomaže korisnicima da brže uvedu informatička rješenja, uz bolju stabilnost i performanse servisa.

Red Hat CloudForms 4.7 osigurava poboljšanu integraciju s fizičkom infrastrukturom i pružateljima mrežnih usluga, uključivši i Nuage Networks Virtualized Services Platform (VSP) i Lenovo XClarity.


RALEIGH, N.C. — February 6, 2019

Turkcell Catalyses Digital Services Innovation Through its Unified Telco Cloud on Red Hat OpenStack Platform

Red Hat primjer primjene – OpenStack cloud platforma za Turkcell za pružanje telekomunikacijskih usluga

Red Hat pomaže tvrtki Turkcell da surađuje s brojnim dobavljačima proizvoda za virtualizaciju, da nove servise pokreće i do tri puta brže, te da ih lakše proširuje ; Turkcell sada kupcima u regiji omogućava promet od više nego 1,8 terabajta u sekundi

Red Hat Je objavio da je tvrtka Turkcell uspostavila centraliziranu virtualizacijsku infrastrukturu pod nazivom Unified Telco Cloud. Sustav je razvijen na Red Hat OpenStack platformi i unificira sve servise u jednom jedinom oblaku, uz potporu Red Hat Ceph Storagea. S ovom otvorenom temeljnom infrastrukturom, Turkcell može po volji uvoditi virtualne mrežne funkcije  onoliko brzo i onoliko fleksibilno kako želi.

Turkcell je vodeći telekom operater u Turskoj, s više od 35 milijuna pretplatnika, što pokriva 99 % stanovništva.


2019-2-7 – Waterloo, ON

AI, Cloud, and Security are Top Priorities for Enterprise Legal Departments

OpenText – umjetna inteligencija, oblaci i sigurnost su vrhunski prioritet za korporativne pravne službe

Godišnje istraživanje provedeno među pravničkim profesionalcima ističe sve veći utjecaj propisa o privatnosti podataka

OpenText je objavio rezultate istraživanja, prema kojima dvije trećine profesionalnih pravnika vjeruje da će se u 2019 povećati ulaganja u umjetnu inteligenciju. Ispitanici su bili profesionalni pravnici u pravnim službama korporacija.

Istraživanje je pokazalo:

  • Nastavlja se prijelaz na oblake, veliki broj ispitanika ih već ozbiljno koristi.
  • Raste uporaba umjetne inteligencije (AI – Artificial Intelligence) u pravnim službama – 34% ispitanika već koristi AI, a 66% očekuje da će korištenje AI-a porasti tijekom 2019.
  • Fokus na sigurnost je jak, ali i osjetljiv: 91% ispitanika je izjavilo da je utjecaj pravnih službi na sigurnost povećan
  • GDPR je donesao značajne promjene u načinu na koje se obavlja eDiscovery i zaštita privatnost
  • Upravljanje korporacijskim sadržajima (ECM – Enterprise Content Management) treba povezivati sa sustavima za omogućavanje pristupa do elektronički pohranjenih pravnih podataka (eDiscovery).

OpenText pravnicima nudi širok raspon rješenja za korporacijski eDiscovery, sakupljanje forenzičkih podataka, upravljanje pravničkim dokumentima, pretraživanja potpomognuta umjetnom inteligencijom i još mnogo toga. OpenText je 31.01.2019 objavio kupnju tvrtke Catalyst Repository Systems (Catalyst), vodećeg isporučitelja eDiscovery rješenja za korporacijske pravne službe i pravničke urede. Catalyst će biti integriran u postojeća OpenTextova Discovery rješenja.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email