BCC Services – obnovljeno partnerstvo s Red Hatom

BCC Services je i ove godine obnovio partnerski status s Red Hatom, multinacionalnom softverskom kompanijom koja isporučuje softverske proizvode otvorenog koda (open-source software) malim, srednje velikim i velikim kompanije širom svijeta.

BCC Services je dugogodišnji Red Hat partner, a od 2017. godine i nositelj partnerskog statusa “Premier – Solution provider”, što je najviši stručni partnerski status. BCC ima dvije specijalizacije: “Data Center Infrastructure” (u Hrvatskoj jedan od pet sistem integratora sa tom specijalizacijom na Premier razini), sa slijedećim vještinama: Platform, Platform Migration i Virtualization i “Cloud Infrastructure” (u Hrvatskoj jedini sa tom specijalizacijom na Premier razini), sa slijedećim vještinama: Cloud Management, IaaS i PaaS.

Osim formalnog partnerskog statusa, BCC Services ima značajno iskustvo u dizajniranju, uvođenju i podršci SAP HANA infrastrukturnih platformi baziranih na Red Hat Enterprise Linux for SAP®. Red Hat je 1999. godine bio prvi Linux sustav na kojem je SAP implementirao svoje softversko rješenje te je od tog trenutka nadalje podržan od strane SAP-a kao operativni sustav, a danas u doba modernog SAP HANA rješenja, Red Hat je jedan od dva operativna sustava službeno certificirana za SAP HANA infrastrukturnu platformu. Red Hat za korisnike SAP HANA poslovnog sustava donosi sljedeće prednosti:

  • Operativni sustav certificiran za SAP HANA rješenje u single-node, scale-out multi-node i clustered režimima rada
  • Odlična podrška (dostupna kroz tri različita nivoa pretplate)
  • Temeljito testirane verzije paketa koje smanjuju rizike održavanja operacijskog sustava
  • Dugoročna podrška proizvodima (10 godina za svaku verziju) koja uvelike smanjuje troškove održavanja
  • Velik broj uskladivih (kompatibilnih) softverskih paketa (de-facto Linux standard) posebno za komercijalnu aplikacijsku podršku
  • Velik broj certificiranih hardverskih platformi
  • Ugrađena podrška za virtualizaciju
  • Podrška za clustering, load balancing i distribuirane datotečne sustave.
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email